Palvelut

Palvelut

Palvelut

Toimimme yhteisöhoidon periaatteiden mukaisesti.
Tärkeää on asukkaiden ja henkilökunnan läheinen, tasa-arvoisuuteen perustuva vuorovaikutus.
Uskomme, että ihmisen paras toteutuu osana yhteisöä.

Asukas saa tehdä kotitöitä ja olla osallisena Palvelukodin päätöksentekoon.

Henkilökunnan ja asukkaiden yhteiset kokoukset ovat tärkeä osa päiväämme.
Kannustava ilmapiiri antaa mahdollisuuden kokeilla uusiakin asioita ja yhdessä tekeminen antaa onnistumisen iloa.

Vaikeudet ovat voitettavissa kun niitä voi jakaa toisten kanssa ja saada yhteisöltä tukea kuntoutumisessa.

Asukas ja henkilökunta laativat yhdessä yksilöllisen kuntoutussuunnitelman, jossa määritellään asukkaan tavoitteet ja toiveet oman elämänsä suhteen.
Halutessaan asukas voi pyytää omaisia mukaan suunnitelman laatimiseen.
Paras tulos kuntoutumiselle saavutetaan yhteistyöllä ja luottamuksella: yhteisillä tavoitteilla.
Kuntoutumissuunnitelma päivitetään puolen vuoden välein ja sen toteutumista seurataan päivittäisissä toimissa.